Välkommen!


Välkommen till Landskrona Meditation Circle of Self-Realization Fellowship (SRF Meditationscirkel i Landskrona).

SRF

Self-Realization Fellowship


yogananda.org

"Self-Realization is a philosophy of living: right meditation, right thinking and right living"

- Paramahansa Yogananda -

Paramahansa Yogananda (1893-1952) betraktas allmänt som en av de mest framträdande, andliga gestalterna i vår tid. Född i norra Indien kom han till Förenta Staterna 1920.


Under de följande tre årtiondena bidrog han på ett betydande sätt till ett vidgat medvetande och uppskattning i Väst för Österns eviga visdom genom sitt författarskap, omfattande föredragstunéer och skapandet av en rad Self-Realization Fellowship tempel och meditationscentra.


Hans berömda livshistoria, En Yogis Självbiografi, liksom hans många andra böcker och hans heltäckande lektionsserier för självstudier har introducerat miljontals människor till Indiens urgamla meditationsvetenskap och metoder för att uppnå ett balanserat välbefinnande för kropp, sinne och själ.


Hans andliga och humanitära verksamhet lever vidare idag av Self-Realization Fellowship, den internationella organisation han grundade 1920 med syfte att sprida hans läror över världen.


SRF:s Mål och Ideal:

 • Att sprida kunskap i alla länder om exakta, vetenskapliga tekniker för att uppnå en direkt, personlig upplevelse av Gud.
 • Att lära ut att livets mening är utveckling, genom egen ansträngning, av människans begränsade dödliga medvetande till Gudsmedvetande och att för detta ändamål etablera tempel inom Self-Realization Fellowship för Gudsgemenskap i hela världen och uppmuntra till etablerandet av enskilda Gudstempel i hemmen och i människors hjärtan.
 • Att visa den fullkomliga harmonin och grundläggande enheten mellan den ursprungliga kristendomen, såsom den lärdes ut av Jesus Kristus, och den ursprungliga yogan som den lärdes ut av Bhagavan Krishna, samt visa att dessa sanningens principer utgör alla sanna religioners gemensamma, vetenskapliga grundval.
 • Att peka på det gudomliga huvudstråk som alla sanna religiösa övertygelser förr eller senare, leder till: Huvudstråket i form av daglig, vetenskaplig, hängiven meditation på Gud.
 • Att befria människan från hennes trefaldiga lidande: Kroppslig sjukdom, mental disharmoni och andlig omedvetenhet.
 • Att uppmuntra till ”enkelt leverne och högt tänkande” och att sprida en anda av broderskap mellan alla folk genom att lära ut den eviga grunden för deras enhet: Likhet med Gud.
 • Att visa på sinnets överhöghet över kroppen, andens överhöghet över sinnet.
 • Att övervinna ondska med det goda, sorg med glädje, grymhet med vänlighet, okunskap med vishet.
 • Att förena vetenskap och religion genom förverkligandet av enheten i deras grundläggande principer.
 • Att förespråka kulturell och andlig förståelse mellan Öst och Väst och ett utbyte av deras finaste, utmärkande egenskaper.
 • Att tjäna mänskligheten som ens större Jag.SRF Landskrona

SRF Meditationscirkel i Landskrona

Landskrona Meditation Circle of Self-Realization Fellowship

För dig som vill ha meditation som livsstil

“Group meditation is a castle that protects the new spiritual aspirants as well as the veteran meditators. Meditating together increases the degree of Self-realization of each member of the group by the law of invisible vibratory exchange of group magnetism.”

– Paramahansa Yogananda-


SRF Meditationscirkel i Landskrona är en svensk organisatorisk del av den internationella organisationen SRF (Self-Realization Fellowship).


Vi träffas vid olika tillfällen för meditation, retreats, studiegrupper och annat för att fördjupa och förverkliga oss själva genom SRF:s tekniker och metoder genom Yoganandas lära. 


I meditationscirkeln praktiserar vi meditation med Yogavetenskaplig inriktning av Raja Yoga enligt SRF.

Raja Yoga beskrivs som meditationens väg som refererar till det system som beskrivs i Patanjalis Yoga Sutras. Kortfattat är Raja Yoga läran om sinnet där man utforskar sin inre värld för att kunna ta tillvara på den styrka och kunskap som finns där.

Genom meditationscirkeln övar vi på olika tekniker för att skapa ett fokuserat sinne som bygger på mental disciplin.

Några av de olika teknikerna är:


Andningsövningar: du får lära dig olika andningsövningar för att stilla dina tankar, då våra tankar och vår andning är starkt knutet till varandra och har ett samband med varandra.


Mantra och affirmationer: vi använder oss av olika mantran och affirmationer för att byta ut våra relativa, negativa och destruktiva tankemönster till absoluta, positiva och konstruktiva tankemönster som lyfter oss över tankens nivå istället för att hamna under den. Endast där, bortom tankarna, kan vi höra den intuitiva rösten och nå en annan nivå av varande.


Visualiseringar: genom olika visualiseringsövningar lär du dig att steg för steg ta klivet över från din relativa verklighet till den absoluta verkligheten. Vi byter perspektiv från vår begränsade verklighetsuppfattning till att utvidga vårt medvetande och låta det bli en behållare för den absoluta verkligheten. Vi ökar på så sätt vår förståelse för oss själva och andra människor. Genom den förståelsen kommer vi att kunna förändra vårt beteende, göra andra val i livet och uppnå självförverkligande.SRF Landskrona

Landskrona Meditation Circle of Self-Realization Fellowship


SRF Meditationscirkel i Landskrona


www.srf-landskrona.org


info@srf-landskrona.org

Copyright; 2022. Landskrona Meditation Circle of Self-Realization Fellowship